TROST AUTO SERVICE TECHNIK s.r.o
Zvolenská cesta 23
974 05 Banská Bystrica
Slovenská republika


sktrost@trost.comwww.trost.com

Tel. +421 48 321-0170
Fax +421 48 416-1091


Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka: 3002/S, dňa 3.10.1995, IČO: 31637141, DIČ: 2020461993, IČ DPH: SK2020461993.

© 1904-2011 TROST AUTO SERVICE TECHNIK SE
Všetky práva vyhradené.